PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 22/2016 – Exp. 27827/2016 – Josel, SL – Pla Parcial Urbanístic del Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan. (Exp. 27827/2016)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho