PLENS

Detall punt del ple

Aprovació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i de responsabilitats bàsiques del personal municipal. (Exp. 45990/2022)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ALCALDIA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho