PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de l'increment retributiu addicional del personal al servei de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per l'any 2022 quantificat en un 1,5 per cent, taula retributiva del personal laboral i funcionari i regularització dels plusos i complements salarials. (Exp. 45993/2022)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ALCALDIA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho