PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de l'increment de la quantitat global del pressupost municipal destinada a gratificacions extraordinàries del personal funcionari. (Exp. 51611/2022)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ALCALDIA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho