PLENS

Detall punt del ple

Denegació de la proposta de Pla especial de vialitat per a la rotonda de la sortida AP-7/B-30 i d'accés al pla parcial Mas Llorens de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. 27347/2022)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho