PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació del Pressupost Municipal General i Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2009 i les Plantilles de Personal

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: Economia i Organització

Presentat per: Equip de govern