PLENS

Detall punt del ple

Moció del grup municipal Popular sobre la instal·lació de panells lluminosos a Sant Cugat.

Resultat: Retirat

Àmbit: Mocions de grups municipals

Presentat per: PP