PLENS

Detall punt del ple

Moció del regidor no adscrit per a donar compliment del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que ordena col·locar l’efígie de S.M. el Rei Felip VI en un lloc preferent de la Sala de Plens

Resultat: Rebutjat

18 abstencions i 6 en contra

Àmbit: MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALSEscolta-ho