PLENS

Detall punt del ple

Dictamen d’acord sobre la instrucció reguladora per a l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització limitada prèvia i plena posterior en matèria de despeses i ingressos.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho