PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe de control financer permanent de la Intervenció general, relatiu a la fiscalització dels ingressos de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), corresponent a l'exercici 2021

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat

Presentat per: Equip de governEscolta-ho