PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de diversos decrets d’alcaldia referents a modificació de cartipàs polític.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Despatx d'oficiEscolta-ho