PLENS

Detall punt del ple

Proposta de dació de compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2016, d'aprovació de conveni per ocupació anticipada de terrenys per destinar a vialitat al carrer Canal de la Mànega, 19 (Expediant 15223/2016)

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: Urbanisme, Economia i HisendaEscolta-ho