PLENS

Detall punt del ple

Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.582 de 13.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 536/2019 - Expedient 40462/2019.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament urbà i habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho