PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres dutes a terme en les anomenades "casetes dels mestres", carrer del Ginjoler, 10, de conformitat amb l'ordenança fiscal 5, art. 4.2.1.A), per a l'exercici 2019. (Exp. 23326/2019)

Resultat: Aprovat

Ciutadans s'ha abstingut.

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho