PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte al Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de la modificació del Pla anual de control financer corresponent a l'exercici 2021, elaborat per la Intervenció general. (Exp. 40216/2020)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho