PLENS

Detall punt del ple

Prendre en consideració la Resolució núm. 398/2020 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en relació al contracte de serveis de manteniment de les zones verdes i les jardineres de Sant Cugat del Vallès i els efectes posteriors. (Exp. 16806/2018)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho