PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 213/2016 - Exp. 8446/2018 - Josel, S.L. - Programa d'Actuació Urbanística i Pla Parcial del Sector Turó de Can Mates - Carretera de Rubí. (Exp. 8446/2018)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho