PLENS

Detall punt del ple

Ratificació del Decret d'Alcaldia per a la interposició de recurs contenciós administratiu contra la Resolució núm. 305/2020 del Tribunal Català de Contractes que estableix la nul·litat de tot l'expedient de contractació del contracte de serveis de conservació i manteniment de les zones verdes de Sant Cugat del Vallès (Exp. Núm. 14/2018)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Aquest punt ha entrat d'urgència.

Àmbit: Alcaldia

Presentat per: GovernEscolta-ho