PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'adjudicació del contracte de servei de gestió, manteniment i control de les instal·lacions municipals de depuració d'aigües residuals (EDAR) i d'aigües grises (EDAG) i d'impulsió d'aigües residuals (EBAR), d'aigües pluvials (EBAP) i d'aigües freàtiques (EBAF). Període 2021-2024. (Exp. 10403/2020)

Resultat: Retirat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho