PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació inicial de projecte d'obres amb expropiació de béns i drets. Projecte constructiu d'implantació d'un carril bici a la carretera de Rubí, entre l'av. Països Catalans i la plaça dels Carreters. Fase III. (Exp. 42501/2019)

Resultat: Aprovat

Cs vota en contra.

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho