PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de la cessió dels drets concessionals del Quiosc núm. 1 de premsa ubicat a la Rambla del Celler. (Exp. 45481/2022)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DRETS, DINAMITZACIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I SEGURETATEscolta-ho