PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació acord Junta de Govern Local de 30.06.08, de complementació de cessió gratuïta de terreny a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya. (Exp. 91011/86) – ISJ: 112/08).

Resultat: Aprovat per unanimitat

unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho