PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de Resolució d'Alcaldia 1.369/11 i 1.400/11 sobre composició Junta de Govern Local, nomenament de Tinències d'Alcaldia i Regidories Delegades amb atribució d'àrees de responsabilitat política.

Resultat: Aprovat

Dació de Compte

Àmbit: DESPATX D'OFICIEscolta-ho