PLENS

Detall punt del ple

Moció sobre designació de representants municipals en organismes autònoms municipals i ens o associacions supramunicipals.

Resultat: Aprovat

21 vots a favor
4 abstencions

Àmbit: MOCIONS ALCALDIAEscolta-ho