PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de diverses Resolucions d’Alcaldia relatives a cessament de personal eventual.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: DESPATX D’OFICIEscolta-ho