PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'estat dels treballs del Pla anual de control financer de l'exercici 2022.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho