PLENS

Detall punt del ple

Modificació de la composició dels membres en diferents Comissions Informatives i en la Comissió Especial de Comptes. (

Resultat: Aprovat per unanimitat

Presentat per: Equip de govern



Escolta-ho