PLENS

Detall punt del ple

Proposta de dació de conformitat per la baixada del tipus d'interès del préstec amb garantia hipotecària avalat per part municipal, per al finançament de les obres de reforma del Mercat Municipal de Pere San. (Exp. 10983/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, EMPRESA I COMERÇ

Presentat per: Equip de governEscolta-ho