PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació del Decret d'alcaldia núm. DEC/2286/2021 de convalidació administrativa per a l'abonament de la despesa de manteniment del mercat de Torreblanca a l'Associació de Concessionaris del Mercat de Torreblanca. (Exp. 22256/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, EMPRESA I COMERÇ

Presentat per: Equip de governEscolta-ho