PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació nova documentació del Text Refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Montmany. (Exp. núm. 83002/06 – X/06/5179).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho