PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de documentació complementària a l’aprovació provisional de la Modificació puntual del PGM al sector de la Torre Negra (Exp. núm. 83003/09).

Resultat: Aprovat

14 a favor
11 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho