PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes del tresorer de l’Ajuntament i del director financer de PROMUSA pel primer trimestre del 2012 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓEscolta-ho