PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals per l’exercici 2012 i creació de nova ordenança.

Resultat: Aprovat

ordenança 18 (unanimitat)
ordenança 21 (21 a favor, 4 abstencions)
ordenança 24 (unanimitat)

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓEscolta-ho