PLENS

Detall punt del ple

Moció del grup municipal del Partit Popular en relació a la problemàtica de l’Impost sobre Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) en cas de minusvàlua en el preu de venda

Resultat: Rebutjat

6 a favor, 16 en contra i 2 abstencions

Àmbit: MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALSEscolta-ho