PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació de conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès i proposta d’encomanda de gestió a Promusa.

Resultat: Aprovat

19 vots a favor i 4 abstencions

Àmbit: SERVEIS A LA CIUTADANIAEscolta-ho