PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges de Sant Cugat del Vallès i proposta d’encomanda de gestió a Promusa.

Resultat: Aprovat

18 vots a favor i 4 abstencions

Àmbit: SERVEIS A LA CIUTADANIAEscolta-ho