PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de Decret d’alcaldia núm. 1167/16 sobre delegació en favor del Ple de competències urbanístiques atribuïdes a l’Alcaldia

Resultat: Pendent (no debatut)

DACIÓ DE COMPTE

Àmbit: Urbanisme, mobilitat i habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho