PLENS

Detall punt del ple

Moció del grup municipal Socialista per instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a restablir les polítiques d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya i les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial

Resultat: Aprovat

esmenes de ciu: 20 vots a favor i 4 en contra

Àmbit: MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALSEscolta-ho