PLENS

Detall punt del ple

Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya, el Centre d'Alt Rendiment i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la integració de l'estació meteorològica automàtica "Sant Cugat del Vallès - CAR" a la xarxa d'equipaments meteorològics de la Generalitat de Catalunya. (Exp. 5410/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho