PLENS

Detall punt del ple

Proposta de resolució d’expedient sancionador en matèria de tinença de gossos perillosos que s’eleva al Ple municipal en funció de les competències que en aquesta matèria li atribueix l’article 13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Media ambient, valors cívics i mobilitat

Presentat per: Equip de governEscolta-ho