PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de text refós del Pla especial urbanístic per a la implantació d’una EDAR a Can Cortés

Resultat: Aprovat

21 vots a favor, 4 en contra

Àmbit: MOBILITAT, URBANISME I OBRESEscolta-ho