PLENS

Detall punt del ple

Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). (Exp. 46423/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ALCALDIA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho