PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció general en l'exercici 2021, corresponent a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i els seus organismes autònoms administratius. (Exp. 2222/2022)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho