PLENS

Detall punt del ple

Proposta de modificació de la instrucció reguladora del sistema del pagament mitjançant bestreta de caixa fixa. (Exp. 2818/2022)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho