PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de la continuïtat en la prestació del servei públic d'abastament d'aigua al municipi de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 13513/2019)

Resultat: Aprovat

A favor equip de govern (menys CUP) i Junts i abstenció Cs i en contra CUP.

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho