PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis de manteniment dels aparells elevadors de les dependències de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms. (Exp. 11/2017 - 19520/2017)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho