PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de la minuta de conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per al foment de la conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges mitjançant la inspecció tècnica.

Resultat: Aprovat

A favor equip de govern i Junts, abstenció (1) de Cs.

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho