PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la resolució d'acabament de recurs contenciós administratiu de Petroprix Energia contra la suspensió de l'aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic per a la implantació d'una unitat de subministrament desatesa per a distribució minorista de combustible, al Polígon de Sant Mamet

Resultat: Aprovat

A favor equip de govern i Junts, abstenció per part de Cs.

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho