PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la resolució relativa a la designa de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu de José Maria Rosás Espejo i Purificación Espejo Gómez contra la Determinació del preu just d'expropiació forçosa de la finca situada l'Avinguda Laietània, 4

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho