PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu de Josel contra la Suspensió tramitació del Pla Parcial de Delimitació del Sector de la Ronda Sud SCU-25, a l'àmbit de la Torre Negra

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho